Dienstwijzer

Middels onze dienstwijzer willen we u inzichtelijk maken welke werkwijze MYLA finance B.V. hanteert. Hierin is toegelicht welke dienstverlening van toepassing is, hoe onze klachtenregeling is ingericht en andere algemene aspecten.